SFA_0327_edited_edited.jpg

קבלת פנים

קבלת הפנים היא השלב בו נכתיב את האווירה של האירוע כולו. 

 


להרכב מוזיקלי חי יש השפעה עצומה על הרושם הראשוני ועל הלך הרוח באירוע. זהו הרגע בו נקבל את פניהם של האורחים במוזיקה חיה העוטפת את הגעתם בצלילים נעימים המזמינים ומייצרים את הגוון הייחודי שלכם.

Eclectica - graphic language_final_-11.p
Eclectica - graphic language_final_-15.p
Eclectica - graphic language_final_-15.p
black1.png
Eclectica - graphic language_final_-11.p

Thanks! Message sent.

WAVE1 (2).png